Strona główna / Numery telefonów
Numery telefonów w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica
 
 
 
 
Burmistrz Miasta i Gminy
 
Godziny przyjęć:     poniedziałek     09:00 - 16:00
                                  piątek               08:00 - 10:00
 

Imię i Nazwisko
Stanowisko
 
Nr tel. zewn.
Nr pok.
mgr  Grzegorz Niezgoda
Burmistrz Miasta i Gminy
18 262-22-03
114 , I p


 

Wiceburmistrz Miasta i Gminy

vburmistrz@szczawnica.pl

Imię i Nazwisko
Stanowisko
 
Nr tel. zewn.
Nr pok.
mgr inż. Tomasz Moskalik
Wiceburmistrz Miasta i Gminy
18 262-22-03
111 , I p

 Sekretarz Miasta i Gminy
sekretarz@szczawnica.pl

Imię i Nazwisko
Stanowisko
Wew.
Nr tel. zewn.
Nr pok.
mgr Tomasz Ciesielka
Sekretarz Miasta i Gminy
33
18 262-22-03
112 , I p
 
 
 

Imię i Nazwisko
Stanowisko
Wew.
Nr tel. zewn.
Nr pok.
mgr Katarzyna Madeja
Sekretarka
21
18 262-22-03
18 262-24-62
18 262-25-14
113,  I p
    FAX 18 262-25-30  


 

 

Referat Finansowo-Budżetowy i Podatków
podatki@szczawnica.pl

budzet@szczawnica.pl

Imię i Nazwisko
Stanowisko
Wew.
Nr tel. zewn.
Nr.pok
Grzegorz Politowicz
Skarbnik
26
18 262-22-03
011, parter
Bernadetta Psonak
Kierownik referatu
40
18 262-22-03
009, parter
Krystyna Gabryś
/ kasa /
Inspektor
38
18 262-22-03
013 kasa , parter
Krystyna Jasiurkowska
/ podatki miasta /
Inspektor
36
18 262-22-03
009, parter
Jolanta Nizielska-Mrugała
/ podatki miasta /
Podinspektor
36
18 262-22-03
009, parter
Irena Niezgoda
/ budżet miasta /
Inspektor
17
18 262-22-03
009, parter
Anna Dębska
/płace/
Inspektor
30
18 262-22-03
207, II piętro
Agnieszka Naglik
Specjalista 14 18 262-22-03 009, parter
Agnieszka Pluta
/dochody/

Podinspektor
(zastępstwo)

12 18 262-22-03 009, parter
Julia Ciesielka
/gospodarka odpadami/
Podinspektor
15 18 262-22-03 009, II p
Referat Gospodarki Nieruchomościami
Planowania Przestrzennego , Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Imię i Nazwisko
Stanowisko
Wew.
Nr tel. zewn.
Nr pok.
Jolanta Poręba
Kierownik Referatu
29
18 262-22-03
207 , II p
Urszula Korus
Inspektor
30
18 262-22-03
207, II p
inż. Krzysztof Jurkowski
Inspektor
28
18 262-22-03
207, II p
Janina Mastalska
Inspektor
29
18 262-22-03
207, II p
Krzysztof Wróbel
Inspektor
29
18 262-22-03
207, II p
Stanowisko d/s Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu
promocja@szczawnica.pl

Imię i Nazwisko
Stanowisko
Wew.
Nr tel. zewn.
Nr pok.
Anna Szczepaniak
/promocja, turystyka, kultura
i sport/
Inspektor
32
18 262-22-03
206, II p
Referat Rozwoju Lokalnego Infrastruktury Komunalnej i Środków Pomocowych

Imię i Nazwisko
Stanowisko
Wew.
Nr tel. zewn.
Nr pok.
mgr inż. Tomasz Moskalik
Kierownik Referatu

18 262-22-03
111 , I p
Wanda Klimczak
/ drogi /
Inspektor
37
18 262-22-03
108 , I p
Małgorzata Kita
/ infrastruktura /
Specjalista
35
18 262-22-03
110 , I p
 inż. Wojciech Pałka
/ środki pomocowe /
Inspektor
19
18 262-22-03 110, I p
mgr Diana Dębska
/ zamówienia publiczne /
Inspektor 37 18 262-22-03 108, I p
Tadeusz Machlowski
/ środki krajowe /
Podinspektor 18 18 262-22-03 110, I p

 
Referat Spraw Obywatelskich w skład którego wchodzi USC

Imię i Nazwisko
Stanowisko
Wew.
Nr tel. zewn.
Nr pok.
Joanna Stychno-Ciesielka
/ usc /
Kierownik
 27
18 262-22-03
006, parter
Lucja Czaja
/ ewidencja ludności /
Inspektor
 23
18 262-22-03
006, parter
Stanislawa Zachwieja
/ działalność gospodarcza /
Inspektor
 41
18 262-22-03
206, II p
Referat Organizacyjno-Administracyjny
kadry@szczawnica.pl

Imię i Nazwisko
Stanowisko
Wew.
Nr tel. zewn.
Nr pok.
Anna Niezgoda
/ kadry /
Inspektor
31
18 262-22-03
109,  I p
Maria Niezgoda
/ Rada Miejska /

Inspektor
25
18 262-22-03
000, parter

Katarzyna Madeja
/ sekretariat /
Sekretarka
21
18 262-22-03
013, I p
Rafał Szatkowski
Informatyk
20
18 262-22-03
206, II p

 

Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych
pin@szczawnica.pl

Imię i Nazwisko
Stanowisko
Wew.
Nr tel. zewn.
Nr pok.
Tadeusz Machlowski
Pełnomocnik
39
18 262-22-03
008, parter
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Wew.
Nr tel. zewn.
Nr pok.
Andrzej Bańkosz
Komendant
 
18 262 12 07
666 058 080
ul.Szalaya 103
Ewa Nalepa
Strażnik

18 262 12 07
666 059 090
ul.Szalaya 103
Jakub Gębala
Strażnik

18 262 12 07
666 059 090
ul.Szalaya 103

 

 
Odwiedzin ::