Zaproszenie na spotkanie - Plan Rozwoju Uzdrowiska


Szczawnica, 17.02.2016


 Szanowni Państwo,

Miasto i Gmina Szczawnica rozpoczęła prace nad opracowaniem dokumentu Plan Rozwoju Uzdrowiska. Konieczność opracowania Planu wynika z:

• formalnego wymogu nałożonego na miasta uzdrowiskowe przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, jako kryterium dopuszczającego nas do możliwości aplikowania o środki pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach działań związanych z uzdrowiskiem;

• potrzeby uporządkowania i powiązania wspólnych planów rozwojowych – zarówno Gminy, jak i najistotniejszych z punktu widzenia charakteru Uzdrowiska, instytucji oraz przedsiębiorców - w jeden spójny i akceptowany przez wszystkich Plan.

Jednym z istotnych elementów tworzenia tego typu dokumentów jest proces konsultacji jego zapisów z osobami i instytucjami zainteresowanymi rozwojem Uzdrowiska oraz umieszczeniem swoich projektów w opracowywanym Planie Rozwoju (co jest warunkiem dopuszczającym w procesie starania się o środki w ramach działania 6.3.2 RPO WM). Doceniając Państwa dotychczasowe zaangażowanie w rozwój naszego miasta, pozwalam sobie zaprosić do udziału w spotkaniu, którego celem będzie wypracowanie założeń do Planu Rozwoju Uzdrowiska, które odbędzie się 2 marca br. (środa) o godz. 14.00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Szczawnicy przy ul. Szalaya 103.

Wierzę, iż wspólna refleksja nad obecnymi barierami w rozwoju Szczawnicy oraz nakreślenie oczekiwanych kierunków zmian przyniesie efekt w postaci wzmocnienia funkcji uzdrowiskowej i turystycznej naszego miasta, a także da gwarancję, że wypracowane i przyjęte rozwiązania będą rzeczywistą wypadkową oczekiwań i potrzeb naszej lokalnej społeczności.

Serdecznie pozdrawiam i zapraszam do udziału w spotkaniu
Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica
Grzegorz Niezgoda

 

 

Zaproszenie - skan .pdf

 
Odwiedzin ::