1% PSONI Koło w Szczawnicy


POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ
OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
KOŁO W SZCZAWNICY
34-450 Krościenko n/Dunajcem, ul. Trzech Koron 1
tel/fax  18 262 30 82, 18 262 15 18
  e-mail  zk.szczawnica@psouu.org.pl   orew_kro@wp.pl
www.psouu-szczawnica.pl
 


Szanowni Państwo !

Zwracamy się z prośbą o przekazanie 1 % odpisu podatkowego za 2016 rok na rzecz naszej organizacji.  W deklaracji PIT prosimy wpisać nasz nr KRS 0000122345.

Z góry dziękujemy za wsparcie !!!
Zarząd Koła

Nasze Koło od 23 lat działa na rzecz i w imieniu dzieci i dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Stowarzyszenie swym zasięgiem obejmuje Gminy: Szczawnica, Ochotnica Dolna,  Krościenko, Czorsztyn,  Kamienica, Łącko, Podegrodzie.

Prowadzimy edukację, terapię zajęciową, rehabilitację, zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Organizujemy wycieczki,  imprezy sportowe  i kulturalne. W chwili obecnej  opieką otaczamy 130 osób wielorako niepełnosprawnych z czego 23 z terenu Gminy Szczawnica.  Znajdują one wsparcie w 4 placówkach dziennego pobytu zlokalizowanych w Krościenku, Szczawnicy i w Ochotnicy Dolnej. Codziennie własnym i wynajętym transportem przewozimy ponad 80 osób na trasie dom-placówka-dom.
 W tym roku gromadzimy fundusze na budowę domu mieszkalnego, remonty placówek dla dzieci, oraz na dofinansowanie przewozu podopiecznych na zajęcia.


Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej lub pod wskazanymi telefonami.
18 262 30 82 (Krościenko)   18 262 46 24 (Ochotnica D.)  18 262 15 18 (Szczawnica)
www.psouu-szczawnica.pl    orew_kro@wp.pl

Informujemy, że z dniem 02 grudnia 2016 nastąpiła zmiana nazwy organizacji. Słowa: „z upośledzeniem umysłowym” zastąpiono zwrotem: „z niepełnosprawnością intelektualną”. Cele statutowe, zakres działania, adresy placówek pozostają bez zmian.
 


ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO ( OPP -  NR KRS 0000122345 ) SAMOPOMOCOWA, POZARZĄDOWA l NIEDOCHODOWA
KONTO BANKOWE: PIENIŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY W KROŚCIENKU N/D
97 8817 0000 2001 0020 4280 0001

 

 
Odwiedzin ::