Wiceminister przywiózł 5 mln euro na rowerową autostradę


To już pewne. W Dolinie Popradu oraz w kierunku Szczawnicy powstanie nowa, licząca 230 km pętla rowerowa, która połączy uzdrowiskowe miejscowości polsko-słowackiego pogranicza. Do Muszyny przyjechał wiceminister resortu rozwoju i „klepnął” przekazanie pieniędzy na inwestycję, która ma kosztować ponad 5 milionów euro.

Polscy i słowaccy samorządowcy z miejscowości uzdrowiskowych pogranicza połączyli siły i wspólnie postanowili zrealizować inwestycyjne przedsięwzięcie, które ma być prawdziwym magnesem dla turystów.  Będziemy budować gigantyczną, liczącą 230 km pętlę rowerową, która połączy Muszynę, Piwniczną, Krynicę, Szczawnicę,  Bardejów i Starą Lubownię i  będzie integralną częścią rowerowej autostrady EuroVelo  wiodącej nad brzegiem Popradu aż do Nowego Sącza, oraz przełomem Dunajca również do Nowego Sącza. To ma być turystyczny produkt rozpoznawalny w całej Europie, która będzie kosztował ponad 5 mon euro.  Samorządowcy  pieniądze na inwestycję już mają. Umowę „klepnął w Muszynie wiceminister Adam Hamryszczak z resortu rozwoju.

Do Muszyny przyjechał wiceminister resortu rozwoju i „klepnął” przekazanie pieniędzy na inwestycję, która ma kosztować ponad 5 milionów euro, czego 85 procent stanowia fundusze unijne. W imieniu partnera wiodącego projektu - Związku Gmin Krynicko-Popradzkich w Muszynie - umowę odebrali burmistrzowie Muszyny i Krynicy, Jan Golba, oraz  Dariusz Reśko z udziałem pozostałych samorządowców zarówno ze Słowacji jak i z Polskiej strony (Szczawnica – Grzegorz Niezgoda, Piwniczna – Zbigniew Janeczek oraz gmina Rytro – Władysław Wnętrzak)

Podpisanie tej umowy to jedno z ważniejszych wydarzeń w naszym. To inwestycja, która wpłynie na ożywienie gospodarcze  Doliny Popradu i uzdrowiskowych miejscowości pogranicza, które odejdą  od konkurowania ze sobą .Wspólne inwestowanie w turystykę, pomoże polskim i słowackim uzdrowisko zbudować silna pozycję i z powodzeniem rywalizować z konkurentami z Europy. Transgraniczna pętla rowerowa, jako rekreacyjno-turystycznej zaplecze,  będzie doskonałym uzupełnienie nowoczesnej oferty leczniczo-rehabilitacyjnej. To pierwszy etap tworzenia rozpoznawalnego w skali Europy obszaru o unikatowych zasobach turystycznych  oraz leczniczo-rehabilitacyjnych opartych o wartości przyrodniczo-krajobrazowe, wielokulturowe dziedzictwo oraz duchowość i tradycje mieszkańców Doliny Popradu. Docelowo działania powinny doprowadzić do wykreowania rozpoznawalnej polsko-słowackiej marki uzdrowisk popradzkich.

Całość szlaku zostanie oznakowana w jednolity sposób oraz wyposażona w powtarzalne elementy małej architektury. Koncepcja znakowania i opisu trasy jest efektem Polsko-Słowackiego konkursu architektonicznego, który spośród szeregu prac pozwolił wybrać koncepcję, najlepiej oddającą charakter projektu i specyficzne elementy obszaru pogranicza.

Uzupełnieniem planowanej pętli będzie szereg działań promocyjnych i informacyjnych, które rozpropagują szlak (mapa, strona internetowa), a także mobilna aplikacja, umożliwiająca planowanie i korzystanie z trasy rowerowej, jak i poznanie atrakcji przyrodniczych, krajobrazowych i architektury w przebiegu szlaku oraz okolicy. Aplikacja będzie zawierała elementy związane z profilaktyką zdrowotną.

Inwestycja ma być zrealizowana w ciągu dwóch lat.

 

 
Odwiedzin ::