Reforma edukacji. Planowana sieć szkół na trerenie Miasta i Gminy Szczawnica.


13 lutego br. Rada Miejska w Szczawnicy podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej, podjęła projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.

Uchwalony projekt został przesłany do Małopolskiego Kuratorium Oświaty, celem zatwierdzenia i o ile nie zostanie odrzucony, w najbliższym czasie radni podejmą wiążącą decyzję wprowadzającą sieć szkół na terenie Miasta i Gminy Szczawnica, która obowiązywać będzie od dnia 1 września 2017 r.

Władze Samorządowe Miasta i Gminy Szczawnica szanując wolę większości mieszkańców sołectwa Szlachtowa i sołectwa Jaworki, przygotowały projekt uchwały zgodnie, z którym dotychczasowa szkoła podstawowa w Szlachtowej przekształcona zostanie z sześcioklasowej w ośmioklasową.   

Obrady sesji poprzedzone zostały wspólnym posiedzeniem komisji Rady Miejskiej, podczas którego sołtys Jaworek – Bożena Solecka wspólnie z Radą Sołecką złożyli petycję z prośbą o dofinansowanie dowozu dzieci chcących uczęszczać do szczawnickiej placówki oświatowej. Zastrzeżenia sygnatariuszy petycji wzbudziła planowana przez Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szlachtowej – Beatę Kowalską (przedstawiona na zebraniach z rodzicami) konieczność wprowadzenia dwuzmianowości nauki w szkole oraz realizacji zajęć pozalekcyjnych w soboty. Wbrew zapowiedziom, jakie padały na wcześniejszych spotkaniach, podczas poniedziałkowej komisji dyrektor Kowalska obiecała, że dwuzmianowości nie będzie, gdyż ma zamiar zaadoptować na potrzeby klas lekcyjnych inne pomieszczenia, min. pokój nauczycielski i strych. 

 

Druga szkoła podstawowa będzie funkcjonowała w Szczawnicy, włączone do niej zostanie dotychczasowe gimnazjum. Szkoła będzie się mieściła w dwóch budynkach. Ze względu na specyfikę i dostosowanie infrastruktury sanitarnej oraz klas lekcyjnych, do obecnego budynku szkoły podstawowej przy ul. Głównej 12 chodzić będą młodsze roczniki dzieci, zaś do budynku przy ul. Głównej 116 uczęszczać będą starsze dzieci i młodzież. Gimnazjum posiada bowiem min. bardzo dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe.

 

 
Odwiedzin ::