Złote Gody w Szczawnicy


W dniu 14 marca 2017 r., tradycyjnie, jak co roku obchodziliśmy w naszej gminie Jubileusze 50-lecia Pożycia Małżeńskiego. Za zgodność pożycia małżeńskiego, za trud pracy i wyrzeczeń dla dobra swych rodzin założonych przed pół wiekiem, za wychowanie dzieci, za noce przy nich nieprzespane, za cierpienia, łzy, radość, za każdy siły włos na ich skroni Jubilaci zostali odznaczeni przez Prezydenta RP medalami.

Słowa uznania pod adresem Jubilatów oraz aktu dekoracji dokonał Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica Grzegorz Niezgoda w towarzystwie Przewodniczącego Rady Miejskiej Kazimierza Zachwiei, Sekretarza Miasta Tomasza Ciesielki, proboszcza parafii w Szlachtowej ks. Tadeusza Wojciechowskiego oraz Z-cy kierownika USC Joanny Stychno-Ciesielki.

 

Uroczystość prowadził Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Piotr Gąsienica.

Wśród jubilatów uhonorowanych medalami, którzy ponad pół wieku temu w 1966 roku  stanęli na ślubnym kobiercu, przysięgali sobie wierność i nieskończoną miłość, a dziś mieli okazje usłyszeć gratulacje za tak pięknie dotrzymane zobowiązania znalazło się 8 par z terenu Miasta i Gminy Szczawnica.

1.      Państwo Ewa i Michał Dominik

2.      Państwo Maria i Stanisław Klos

3.      Państwo Kazimiera i Bronisław Kopciuch

4.      Państwo Alina i Zdzisław Kwaśniewicz

5.      Państwo Elżbieta i Jan Malinowscy

6.      Państwo Irena i Józef Słowik

7.      Państwo Kazimiera i Roman Trojnarscy

 

       Nieobecnym z uwagi na stan zdrowia Jubilatom Państwu Marii i Antoniemu Dulak życzymy dużo zdrowia i pogody ducha.

Spotkanie odbyło się w sympatycznej atmosferze. Były gratulacje, kwiaty, pamiątkowe dyplomy oraz życzenia. Za pomyślność i następne 50 lat we dwoje wzniesiono toast lampką szampana. Uczestnicy odśpiewali jubilatom chóralne Sto lat. Swoim występem uroczystość uświetnił zespół wokalny pod kierownictwem Pani Ewy Zachwiei. Po części oficjalnej Dostojni Jubilaci zostali zaproszeni przez Burmistrza na wspólny poczęstunek oraz miłą chwilę wspomnień.  Wspominano przeżyte nie zawsze łatwe lata, pracę oraz radość z wychowania dzieci, wnuków i prawnuków.

Wszystkim „Złotym Jubilatom”, życzymy kolejnych lat w zdrowiu i harmonii oraz radości i satysfakcji z tego, co przez te pół wieku zbudowali trwając przy sobie zgodnie z przyrzeczeniem: w zdrowiu i w chorobie, w smutku i w radości w bogactwie i w biedzie….


 

Autor: JSCOdwiedzin ::