Spotkania z burmistrzem 2017


 

W niedzielę 12 marca br. w remizie OSP w Szlachtowej odbyło się ostatnie z zaplanowanych przez lokalne władze samorządowe spotkań z mieszkańcami Miasta i Gminy Szczawnica.

Odbywające się cyklicznie w pierwszym kwartale roku kalendarzowego zebrania są doskonałą okazją do podsumowania działań podejmowanych w minionym roku, przedstawienia ważniejszych zagadnień, które mogą zainteresować mieszkańców oraz do przybliżenia planów na kolejne miesiące.

W ramach tegorocznych spotkań, mieszkańcy uzyskali szczegółowe informacje o inwestycjach budowlanych, głównie drogowych prowadzonych przez miasto przy współpracy z powiatem nowotarskim, o zakresie robót, jak i o kosztach z tym związanych. Ponadto przedstawiony został plan  działań na kolejne lata, jak choćby temat rozbudowy drogi powiatowej na odcinku Krościenko-Szczawnica za ok 12 mln złotych.

Burmistrz Grzegorz Niezgoda przestawił także mniej spektakularne inwestycje, niemniej jednak niezbędne mieszkancom, w tym:
• odbudowa uszkodzonego korpusu drogi dojazdowej do pól na Stare w Jaworkach,
• odbudowa uszkodzonej nawierzchni drogi z kostki betonowej wraz z korytkami, łapaczami wody i korpusem na ulicy Języki,
• remont drogi dojazdowej do pól na ulicy Słona Młaka w Szlachtowej,
• odbudowa uszkodzonej nawierzchni drogi z kostki betonowej na  ulicy Zawodzie,
• odbudowa uszkodzonej nawierzchni drogi z kostki betonowej – łącznik ulicy Wygon z ulicą Pod Sadami,
• utwardzenie terenu dla postoju samochodów  przy Szkole Podstawowej w Szlachtowej,
• projekt dla wykonania placu zabaw i siłowni zewnętrznej w ramach środków sołeckich wsi Jaworki,
• remont wylotu przepustu drogowego odprowadzającego wody opadowe z ul. Sopotnickiej,
• remont- przebudowa nawierzchni drogi ul. Kowalczyk w Szczawnicy,
• remont mostu na pot. Jasielnik w Jaworkach,
• remont kolejnego odcinka drogi ul. Bereśnik,
• remont – modernizacja murów kamiennych, schodów, chodnika przy przystani flisackiej w Pieninach,
• wykonanie bariery ochronnej przy ścieżce pieszo-rowerowej.

Nie lada wyzwaniem było zaprojektowanie wnętrza, a następnie wyposażenie kaplicy cmentarnej znajdującej się na cmentarzu komunalnym w Szlachtowej.

W zakresie planów na przyszłość zaprezentowane zostały zagadnienia w zakresie:
• zagospodarowania uzdrowiskowego centrum Szczawnicy związanego z rewitalizacją przestrzeni publicznej,
• budowy pierwszego etapu pętli rowerowej, łączącej miejscowości uzdrowiskowe Doliny Popradu,
• Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Szczawnica,
• Poprawy jakości infrastruktury sportowej w Szkole Podstawowej w sołectwach: Szlachtowa i Jaworki.

Jednym z kluczowych tematów poruszanych na spotkaniach było ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta i Gminy Szczawnica, a w tym dofinansowanie dla projektu polegającego na wymianie blisko 250 źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na piece na biomasę, gaz wraz ze zbiornikiem zewnętrznym, a także na montaż 160 pomp ciepła.

Włodarz przypomniał również zeszłoroczną bogatą ofertę kulturalną związaną głównie z obchodzonym „Rokiem, Szalayowskim”, ale również ze zlotem samochodów zabytkowych oraz organizowanymi Dniami Przyjaźni Polsko - Węgierskiej. Przypomniał także imprezy sportowe, zarówno regionalne jak i ogólnopolskie. Wśród nich wymienił m.in. Szczawnicką Amatorską Ligę Siatkówki, zawody narciarskie, zawody kajakowe czy też Szczawnicką Ligę Orlika. Wśród imprez o zasięgu ogólnopolskim Burmistrz szczególną uwagę poświęcił konkurencjom biegowym: „Biegi w Szczawnicy”, „Perły Małopolski”, „Z biegiem nocy”, a także wspomniał  Cyklokarpaty czy Mountain Touch Challenge.

Mieszkańców naszego miasta bardzo interesowała reforma oświatowa i sieć szkół jaka będzie obowiązywała od najbliższego roku szkolnego. Pojawiło się wiele głosów, by zamiast planowanej jednej szkoły podstawowej w Szczawnicy, mieszczącej się w dwóch budynkach (obecnej szkoły podstawowej i  gimnazjum) zrobić dwie odrębne podstawówki z podziałem na rejony. Burmistrz podkreślił, że żadne rozwiązanie nie jest ostatecznie przesądzone, albowiem nawet po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratorium, dotyczącej utworzenia szkoły podstawowej w dwóch budynkach, będzie istniała jeszcze szansa rozważenia tematu utworzenia trzech szkół podstawowych na terenie gminy. Burmistrz zaznaczył, iż ostateczna decyzja nie jest uwarunkowana wyłącznie kwestiami finansowymi, lecz przede wszystkim wolą rodziców i nauczycieli.
 
Odwiedzin ::