Unieważnienie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica na stanowisko ds. promocji, turystyki, kultury i sportu


Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica unieważnia nabór na wolne stanowisko urzędnicze – stanowisko ds. promocji, turystyki, kultury i sportu ogłoszony w dniu 29.03.2017 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy, stronie internetowej www.szczawnica.pl oraz tablicach informacyjnych Urzędu, z przyczyn organizacyjnych.

            Osoby które złożyły dokumenty na ww. stanowisko mogą je odebrać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica ul. Szalaya 103 pok. nr 109. Dokumentów nieodebranych nie odsyła się.
Odwiedzin ::