Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na rzecz wnioskodawcy oraz oddania w najem w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy


Szczawnica, 28 kwietnia   2017 r.


Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica  informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica przy ul. Szalaya 103 oraz na stronie internetowej www.szczawnica.pl w terminie od 28 kwietnia 2017 r. do 19 maja 2017 r. wywieszono wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szczawnica przeznaczonej do:

1. Oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na rzecz wnioskodawcy:
1. działkę ewid. nr 47 o powierzchni 0.6544 ha położoną w Jaworkach przy ul. Czarna Woda z przeznaczeniem na cele rolnicze na okres 3 lat.
2. działkę ewid. nr 239/1 o powierzchni ogólnej 0.2171 ha położoną w Jaworkach przy ul. Biała Woda z przeznaczeniem na cele rolnicze na okres 3 lat
3. część działki ewid. nr 77 o powierzchni 0.0850 ha położonej w Jaworkach przy ul. Czarna Woda z przeznaczeniem jako tereny rolne na okres 3 lat
4. działki ewid. nr 2542/6 o powierzchni 0.2296 ha położonej w Szczawnicy przy ul. Staszowa z przeznaczeniem na cele rolnicze na okres 3 lat
5. działki ewid. nr 133 o powierzchni 0.8114 ha położonej w Jaworkach przy ul. Kościelnej
z przeznaczeniem na cele rolnicze na okres 3 lat
6. część działki 1680/2 o powierzchni 0.0250 ha położonej w Szczawnicy przy ul.Zawodzie
z przeznaczeniem jako dojazd do budynku oraz zieleniec przydomowy na okres 3 lat
7. działki ewid. nr 41 o powierzchni 0.6484 ha położonej w Jaworkach przy ul. Czarna Woda z przeznaczeniem na cele rolnicze na okres 3 lat
8. część działki ewid. nr 5/6 o powierzchni 0.0170 ha położonej w Jaworkach przy ul. Pod Homolami z przeznaczeniem na prowadzenie działalnosci gospodarczej- sprzedaż pamiątej, serów regionalnych.

2. Oddania w najem w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy
lokal o powierzchni uzytkowej 29,46 m2 + wc o powierzchni 3,36 m2 położony w budynku komunalnym przy ul. Szalaya 84 w Szczawnicy z przeznaczeniem na świadczenie usług medycznych na okres 1 roku.
 
Odwiedzin ::