Prowadzenie obsługi szaletu publicznego


Szczawnica, 26 czerwca 2017 r.

Znak: NPOŚ.6845.3.2017.JP

O G Ł O S Z E N I E

Urząd Miasta i Gminy Szczawnica informuje, iż poszukuje osoby zainteresowanej prowadzeniem obsługi szaletu publicznego w Szczawnicy przy ul. Park Dolny. Szczegółowe informacje w w/w sprawie można uzyskać w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica, pokój nr 207 lub pod numerem telefonu 18 262 22 03 wew. 29.


 
Odwiedzin ::