Informacja na temat funkcjonowania noclegowni dla osób bezdomnych


KOMUNIKAT


Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczawnicy informuje, że w związku z  możliwością wystąpienia niskich temperatur oraz ochrony ludności najbardziej potrzebującej zagrożonej utratą życia przez zamarznięcie; od dnia 1 listopada b.r. przy ul: Łemkowskiej 16  funkcjonuje noclegownia dla osób bezdomnych, która jest otwarta codziennie w godzinach od 18.00 do 8.00.


                                                                                 Kierownik MGOPS w Szczawnicy                 
                                                                             Lidia Misztal
Odwiedzin ::