Zapytanie ofertowe na pełnienie obowiązków nadzorującego


RLKP.271.4.4.2018.DD

Szczawnica, dnia 21.05.2018 r.

Zapytanie ofertowe

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica zaprasza Państwa do złożenia oferty (art. 4 punkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia.2004 r. Prawo zamówień publicznych tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) na Pełnienie obowiązków nadzorującego podczas realizacji projektów Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta i Gminy Szczawnica – biomasa i paliwa gazowe oraz Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta i Gminy Szczawnica – paliwa stałe

 

Zapytanie ofertowe   (.doc)

Formularz ofertowy   (.doc)

Projekt umowy    (.doc)

 

 
Odwiedzin ::