Modernizacja oddziału przedszkolnego w budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego w Szczawnicy


 

W dniu 3 lipca 2018 r. upływa termin składania ofert na modernizację oddziału przedszkolnego w budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego w Szczawnicy w ramach projektu Innowacyjne przedszkole miejscem wszechstronnego rozwoju przedszkolaka na terenie Miasta i Gminy Szczawnica – modernizacja oddziału przedszkolnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020.

 

Zapytanie ofertowe   (.doc)

Załącznik 3 - opis przedmiotu zamówienia   (.doc)

Załącznik 4 - przedmiar   (.pdf)

 

 
Odwiedzin ::