Informacja o wyniku postępowania Modernizacja oddziału przedszkolnego


RLKP.271.4.7.2017.DD

Szczawnica, dnia 05.07.2018 r.


INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: zapytania ofertowego na modernizację oddziału przedszkolnego w budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego w Szczawnicy w ramach projektu: Innowacyjna przedszkole miejscem wszechstronnego rozwoju przedszkolaka na terenie Miasta i Gminy Szczawnica współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020.


Zamawiający informuje, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego, na realizację przedmiotowego projektu, wybrano następującego wykonawcę:

ZAKŁAD PRODUKCJI
USŁUG WIELOBRANŻOWYCH I HANDLU
Robert Szczepaniak
Ul. Skotnicka 51
34-460 Szczawnica

 

 
Odwiedzin ::