Roczna analiza stanu gospodarki odpadami za 2014 rok


ROCZNA ANALIZA
STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA
ZA 2014 ROK
 

 

Sporządziła: Urszula Korus - Referat Gospodarki Nieruchomościami, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
 

Zatwierdził: Burmistrz Miasta i Gminy Grzegorz Niezgoda

 

roczna_analiza_stanu_gospodarki_odpadami_za_2014_rok.pdf

 
Odwiedzin ::