Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na rzecz wnioskodawcy


Szczawnica, 31 stycznia 2017 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica  informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica przy ul. Szalaya 103 oraz na stronie internetowej www.szczawnica.pl w terminie od 31 stycznia 2017 r. do 20 lutego 2017 r. wywieszono wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szczawnica przeznaczonej do:

1. oddania w najem w trybie bezprzetargowym na rzecz wnioskodawcy:
- działki ewid. nr 1950/2 i 1951 o powierzchni 0.0210 ha położone w Szczawnicy przy ul. Szalaya z przeznaczeniem na ogród przydomowy na okres 3 lat
- działka ewid. nr 239/2 o powierzchni 0.2703 ha położona w Jaworkach przy ul. Biała Woda z przeznaczeniem na cele rolnicze na okres 3 lat
- działka ewid. nr 1917/231 o powierzchni 0.0464 ha położona w Szczawnicy przy ul. Św. Krzyża z przeznaczeniem na ogród przydomowy na okres 3 lat
- działka ewid. nr 104 o powierzchni 3.6479 ha położona w Jaworkach przy ul. Czarna Woda z przeznaczeniem na cele rolnicze na okres 3 lat
- działka ewid. nr 2569 o powierzchni 0.1148 ha położona w Szczawnicy przy ul. Sopotnickiej na cele rolnicze na okres 3 lat
- część działki ewid. nr 183 o powierzchni 0.0385 ha położonej w Jaworkach przy ul. Pod Homolami z przeznaczeniem na cele rolnicze na okres 3 lat
- działka ewid. nr 5444/7 o powierzchni 0.0225 ha położonej w Szczawnicy przy ul. Skotnickiej z przeznaczeniem na ogród przydomowy na okres 3 lat

 
Odwiedzin ::