Spis inwentaryzacyjny nr 233 dla działek ...


Szczawnica, 8 luty 2017 r.

Znak: RLKP.6825.2.2014.WP

Z A W I A D O M I E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica informuje, iż na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz na stronie internetowej  www.szczawnica.pl  w okresie od 08.02.2017r. do 09.03.2017r. wyłożono do wglądu spis inwentaryzacyjny nr 233 dla działek ewid. nr 83 o pow. 0,2053ha, 351 o pow. 0,0188ha, 357 o pow. 0,9053ha, 383 o pow. 0,5846ha, 385 o pow. 0,1640ha, 393/2 o pow. 0,3312ha, 399 o pow. 0,4860ha z obrębu Szlachtowa, położonych w Szlachtowej stanowiących ul. Sielską. Szczegółowe informacje w tej sprawie udzielane są w Referacie Rozwoju Lokalnego, Infrastruktury Komunalnej i Środków Pomocowych pokój nr 110 lub telefonicznie 18 262 22 03 wew. 19.

 
Odwiedzin ::