Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 23 luty 2017 r.


Porządek obrad

posiedzenia Komisji Rewizyjnej, 23 lutego 2017 roku, godzina 15.00, Urząd Miasta i Gminy Szczawnica.

 
1.      Otwarcie posiedzenia.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.    Zapoznanie się z protokołami kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w 2016 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica oraz wykonaniem wniosków pokontrolnych.

4.      Sprawy bieżące i wolne wnioski.

5.      Zakończenie posiedzenia.

 
Odwiedzin ::