Posiedzenie Komisji Edukacji i Spraw Społecznych - 24 luty 2017 r.


Porządek obrad posiedzenia Komisji Edukacji
i Spraw Społecznych,

24 lutego 2017 roku, godzina 15.00, Urząd Miasta i Gminy Szczawnica.


1.      Otwarcie posiedzenia.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Omówienie Raportu Monitoringowego Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Szczawnica na lata 2016 – 2020, za rok 2016.

4.      Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla Miasta i Gminy Szczawnica na lata 2017 – 2019.

 

5.      Przedstawienie bieżących tematów społecznych przez Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczawnicy. 

6.      Sprawy bieżące.

7.      Zakończenie posiedzenia.

 

 
Odwiedzin ::