Wspólne posiedzenie komisji Rady Miejskiej - 27 luty 2017 r.


 Porządek obrad

wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej w dniu 27 lutego 2017 roku, godzina 15.00, Urząd Miasta
i Gminy Szczawnica.

1.      Otwarcie posiedzenia.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Spotkanie z Dyrektorem Pienińskiego Parku Narodowego – omówienie projektu wpisu Przełomu Dunajca na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

 

4.      Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu Wspierania Rodziny dla Miasta i Gminy Szczawnica na lata 2017 – 2019. 

 

5.      Omówienie i zaopiniowanie projektu  uchwały w sprawie zmian w budżecie i uchwale budżetowej Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2017. 

 

6.      Omówienie i zaopiniowanie projektu  uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Szczawnica. 

7.      Sprawy bieżące i wolne wnioski.

8.      Zakończenie posiedzenia.

 

 
Odwiedzin ::