XXXII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej - 27 luty 2017 r.


RADA  MIEJSKA W SZCZAWNICY

 

 

 

 

 

zaprasza Mieszkańców Szczawnicy na

XXXII zwyczajną Sesję

Rady Miejskiej

 

Sesja odbędzie się 27 lutego 2017 roku, o godzinie 1530, w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica, ul. Szalaya 103.

 

Porządek obrad sesji : 

 

                                                                                                                            

1.     Otwarcie sesji.

2.     Przedstawienie porządku obrad.

 

3.     Przyjęcie protokołu z XXX zwyczajnej sesji bez odczytania.     

 

4.     Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z działalności za okres od XXX sesji zwyczajnej.

5.     Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z pracy Rady w okresie od XXX sesji zwyczajnej.

6.     Interpelacje i zapytania radnych.

 

7.     Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu Wspierania Rodziny dla Miasta i Gminy Szczawnica na lata 2017 – 2019. 

 

 

8.     Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie i uchwale budżetowej Miasta            i Gminy Szczawnica na rok 2017. 

 

 

9.     Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Szczawnica. 

 

10. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje i zapytania.

11. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

12. Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

 (-) Kazimierz Zachwieja

 

 
Odwiedzin ::