Wykaz nieruchomości - dzierżawa w trybie bezprzetargowym


Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica  informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica przy ul. Szalaya 103 oraz na stronie internetowej www.szczawnica.pl w terminie od 01 marca 2017 r. do 21 marca 2017 r.   wywieszono wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szczawnica przeznaczonej do :

 

oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na rzecz wnioskodawcy :

1. część działki ewid. nr 5472/22 o powierzchni 0.1920 ha położonej w Szczawnicy przy ul. Głównej z przeznaczeniem na miejsca postojowe na okres 3 lat

2. część działki ewid. nr 530/22 o powierzchni 0.0009 ha położonej w Szczawnicy przy ul. Pienińskiej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej na okres 3 lat

3. działka ewid. nr 530/9 oraz część działki ewid. nr 530/1 i 530/4 o powierzchni ogólnej 0.0042 ha położonych w Szczawnicy przy ul. Pienińskiej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej w kiosku handlowym stanowiącym własność Dzierżawcy na okres 3 lat

4. część działki ewid. nr 528/26 o powierzchni 0.0160 ha położonej w Szczawnicy przy ul. Flisackiej z przeznaczeniem na drogę dojazdową do budynku mieszkalnego oraz zieleniec na okres 3 lat

5. część działki ewid. nr 1220/15 położonej w Szczawnicy przy ul. Głównej zabudowanej kioskiem handlowym z przeznaczeniem na umieszczenie na dachu budynku reklamy o wymiarach 1 x 4 m na okres 3 lat

6. lokal użytkowy o powierzchni 45,50 m2 znajdujący się na parterze w budynku w Szczawnicy przy ul. Główna 66 zlokalizowany na działce ewid. zmod. nr 1064/2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej na okres 3 lat

 

 

 

 
Odwiedzin ::