Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym oraz sprzedaży w trybie bezprzetargowym


Szczawnica, 30 maja 2017 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica  informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica przy ul. Szalaya 103 oraz na stronie internetowej www.szczawnica.pl w terminie od 30 maja 2017 r. do 20 czerwca 2017 r. wywieszono wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szczawnica przeznaczonej do:

1. Oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na rzecz wnioskodawcy:

- działkę ewid. nr 1118/2 o powierzchni 0.0291 ha położoną w Szczawnicy przy ul. Nad Grajcarkiem z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej na okres 5 lat.

- część działki ewid. nr 90 ( na szkicu 90/3 ) o powierzchni 1.6080  ha położoną w Jaworkach przy ul. Czarna Woda z przeznaczeniem na cele rolnicze na okres 3 lat


2. sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy:
- lokal mieszkalny nr 37 znajdujący się w budynku wielomieszkaniowym nr 2 na osiedlu XX-lecia w Szczawnicy.
 
Odwiedzin ::