Wyniki Konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczawnicy


Nasz znak:OA.211.1.2017

 

INFORMACJA

O WYNIKACH KONURSU NA STANOWISKO

DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W SZCZAWNICY

 

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica informuje ,że w wyniku zakończenia procedury konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczawnicy na w/w stanowisko został wybrany Pan Tomasz Hurkała.

Uzasadnienie dokonania wyboru :

Pan Tomasz Hurkała spełnia wszystkie wymogi określone regulaminie o konkursie . Jego kwalifikacje , doświadczenie oraz zaproponowana koncepcja funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Kultury dają gwarancję dobrego działania ośrodka .Wykazał się dobrą znajomością działań kulturalnych w mieście i realizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury .

Zna potrzeby bazowe i sprzętowe oraz sytuację finansową placówki . Potwierdził znajomość przepisów i działań potrzebnych w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych .

Wyżej wymienione argumenty dają gwarancję prawidłowego wykonywania pracy i powierzonych obowiązków przez wybranego kandydata .

 

 

Szczawnica ,dnia 8.06.2017 r.
Odwiedzin ::