Wykaz nieruchomości przeznaczonych do ...


Szczawnica, 27 czerwca 2017 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica  informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica przy ul. Szalaya 103 oraz na stronie internetowej www.szczawnica.pl w terminie od 28 czerwca 2017 r. do 19 lipca 2017 r. wywieszono wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szczawnica przeznaczonej do:

1. Oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na rzecz wnioskodawcy:
1. część działki ewid. nr 1660/2 o powierzchni 0.0038 ha położonej w Szczawnicy przy ul. Szalaya z przeznaczeniem na zieleniec przydomowy na okres 3 lat.
2. część działki ewid. nr 869/23 o powierzchni 0.0500  ha położoną w Szczawnicy przy ul. Skotnickiej z przeznaczeniem jako plac parkingowo magazynowy na okres 3 lat
3. działkę ewid. nr 537/2 o powierzchni 0.0094 ha położoną  w Szlachtowej przy ul. Łemkowskiej z przeznaczeniem na funkcjonowanie stacji transformatorowej Nr 6896/K-613-06-04849 na okres 3 lat
4. działkę ewid. nr 287 o powierzchni 0.4973 ha położoną w Jaworkach przy ul. Zaskalskie z przeznaczeniem na cele rolnicze na okres 3 lat
5. działkę ewid. nr 1220/23 o powierzchni 0.0117 ha położoną w Szczawnicy przy ul. Głównej zabudowaną kioskiem handlowo usługowym o powierzchni użytkowej 390 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej na okres 3 lat
6. działkę ewid. nr 1159/4 o powierzchni 0.0398 ha położoną w Szczawnicy przy ul. Głównej z przeznaczeniem na parkowanie busów i autobusów na okres 3 lat
7. część działki ewid. nr 1917/246 o powierzchni 0.0010 ha położonej w Szczawnicy na oś.XX-lecia z przeznaczeniem na zieleń urządzoną na okres 3 lat
8. część działki ewid. nr 1917/246 o powierzchni 0.0108 ha położonej w Szczawnicy na oś.XX-lecia z przeznaczeniem na miejsca postojowe dla mieszkańców bloku nr 4 na oś.XX-lecia  na okres 3 lat


2. oddania w najem w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na okres 3 lat:

1. działka ewid. nr 1233/7 o powierzchni 0.0097 ha zabudowana kioskiem handlowo usługowym o powierzchni użytkowej 33 m2 położona w Szczawnicy przy ul. Główna 4 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej.
 

 
Odwiedzin ::