Wykaz nieruchomości przeznaczonych do ...


Szczawnica, 01 sierpnia 2017 r.Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica  informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica przy ul. Szalaya 103 oraz na stronie internetowej www.szczawnica.pl w terminie od 01 sierpnia 2017 r. do 21 sierpnia 2017 r. wywieszono wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szczawnica przeznaczonej do:

I. Oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na rzecz wnioskodawcy:

1. działka ewid. nr 1112/11 o powierzchni 0.0187 ha położonej w Szczawnicy przy ul. Nad Grajcarkiem z przeznaczeniem na zieleniec przydomowy na okres 3 lat.

2. działka ewid. nr 55 o powierzchni 2.0464  ha położoną w Jaworkach przy ul. Czarna Woda z przeznaczeniem na cele rolnicze na okres 3 lat

3. działka ewid. nr 234 o powierzchni 0.3080 ha położoną  w Jaworkach przy ul. Biała Woda z przeznaczeniem na cele rolnicze na okres 3 lat
 
Odwiedzin ::