Obwieszczenie w sprawie rozbudowy drogi powiatowej nr 1636K Krościenko-Szczawnica na odcinku od ul.Zrojowej do granicy z miejscowością Szczawnica od km 0+204,8 - do km 1+774,4


Plik po pobrania:

OBWIESZCZENIE
Odwiedzin ::