Informacja o wyniku postępowania w ramach projektu: Innowacyjna edukacja kluczem do sukcesu uczniów gminy Szczawnica


INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA


Dotyczy: zapytania ofertowego przeprowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności na przeprowadzenie szkoleń w formie warsztatów doskonalących dla nauczycieli szkół podstawowych oraz gimnazjum w ramach projektu: Innowacyjna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Gminy Szczawnica współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020

Zamawiający informuje, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego, na realizację przedmiotowego projektu, wybrano następujących wykonawców:
Anna Pawlik INGO
Ul. Osiedle Słoneczne 7 m. 29
33-340 Stary Sącz
Oferta dla części I

FAR BEYOND BUSINESS
Bartosz Kosiński
Św. Filipa 23/3
31-150 Kraków
Oferta dla części III
Odwiedzin ::