Informacja dot. nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy


                                                                                                                  Szczawnica, 29 sierpnia   2017 r.


Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica  informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica przy ul. Szalaya 103 oraz na stronie internetowej www.szczawnica.pl w terminie od 30 sierpnia 2017 r. do 19 września 2017 r. wywieszono wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szczawnica przeznaczonej do :

I. Oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na rzecz wnioskodawcy :
1. część działki ewid. nr 1917/246 o powierzchni 18,63 m2 położonej w Szczawnicy oś.XX-lecia z przeznaczeniem na miejsce postojowe dla samochodu typu bus na okres 3 lat.
2. część działki ewid. nr 1917/246 o powierzchni 35m2 położonej w Szczawnicy oś.XX-lecia z przeznaczeniem na ogródek kwiatowy przy bloku nr 1 na okres 3 lat
3. część działki ewid. nr 1917/246 o powierzchni 26 m2 położonej w  Szczawnicy oś.XX-lecia z przeznaczeniem na ogródek kwiatowy  przy bloku nr 1 na okres 3 lat
4. część działki ewid. nr 1917/246 o powierzchni 290 m2 położonej w Szczawnicy oś.XX-lecia z przeznaczeniem na miejsca postojowe dla mieszkańców bloku nr 1 na okres 3 lat
 
Odwiedzin ::