Pomoc żywnościowa dla najuboższych mieszkańców


 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ)

Pomoc żywnościowa dla najuboższych mieszkańców

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczawnicy informuje, że kolejny odbiór paczek żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020, który jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym odbędzie się:

22 września b.r.

na terenie szkoły Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy- Jabłonce ul: Szlachtowska 75 b

Osoby zakwalifikowane do programu proszę o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej

w celu ustalenia godziny odbioru żywności

Zapraszam chętne osoby, które jeszcze nie otrzymały skierowania do skorzystania z w/w pomocy; o pilne zgłaszanie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczawnicy ul: Szalaya 103 w pn. 9:00 – 17:00 w pozostałe dni robocze  7:30 – 15:30.Dystrybucja żywności jest skierowana do osób najbardziej potrzebujących, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych, których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1268 zł dla osoby samotnej, 1028 zł na osobę w rodzinie, na podstawie skierowania wystawionego przez  Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczawnicy.
Żywność będzie dostarczana przez organizację partnerską Caritas Archidiecezji Krakowskiej.

Kierownik MGOPS w Szczawnicy
Lidia Misztal

 

 
Odwiedzin ::