Posiedzenie Komisji Rewizyjnej


PORZĄDEK OBRAD
posiedzenia Komisji Rewizyjnej, w dniu 14 września 2017 roku,
godzina 15.00, Urząd Miasta i Gminy Szczawnica.1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Analiza wykonania budżetu Miasta i Gminy Szczawnica za I półrocze 2017 roku.
4. Sprawy bieżące.
5. Zakończenie posiedzenia.
Odwiedzin ::