Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Szczawnica w 2018 roku


W minioną środę, 11 kwietnia br. Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica – Grzegorz Niezgoda zapoznał się z wynikami prac przedstawionymi przez Komisję Konkursową powołaną do opiniowania wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadań publicznych w roku 2018 z budżetu miasta i gminy Szczawnica.

Na ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Szczawnicy konkurs wpłynęło jedenaście ofert, które poddano ocenie formalnej i merytorycznej, w tym 5 ofert na realizację zadań w ramach obszaru współpracy „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji”, 4 oferty na realizację zadań w ramach obszaru „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”, 1 oferta na realizację zadań w zakresie obszaru współpracy "Porządek i bezpieczeństwo publiczne, ratownictwo i ochrona ludności" oraz 1 oferta na realizację zadania z zakresu obszaru współpracy: „Turystyka i krajoznawstwo”.
Jena spośród złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu.

Ostatecznie, decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica, wsparcie finansowe na łączną kwotę 42.900,00 zł otrzyma 10 organizacji pozarządowych.

ZARZĄDZENIE NR 0050.OW.11.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZCZAWNICA
z dnia 11 kwietnia 2018 r.
w sprawie częściowego unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Szczawnica w 2018 roku

(plik do pobrania)

ZARZĄDZENIE NR 0050.OW.12.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZCZAWNICA
z dnia 11 kwietnia 2018 r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2018

(plik do pobrania)

 

Autor: ASOdwiedzin ::