Jubileuszowe obchody 70-tej rocznicy akcji "WISŁA"


W minioną niedzielę – 30 lipca br, we wsi Jaworki miały miejsce jubileuszowe obchody z okazji 70-tej rocznicy akcji „WISŁA”. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Parafię pw. Matki Bożej Pośredniczki Łask w Szlachtowej i Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy ze współorganizatorem - Fundacją Dobra Wola.
Inauguracja wydarzenia rozpoczęła się uroczystą mszą świętą w połączonych obrządkach rzymskokatolickim oraz bizantyjsko-słowackim, o godzinie 15:00 na scenie plenerowej „Gromady” we wsi Jaworki nieopodal wejścia do rezerwatu „Biała Woda”.
Polowa msza święta zainicjowana została przez obecnego gospodarza parafii pw. Matki Bożej Pośredniczki Łask w Szlachtowej ks. Tadeusza Wojciechowskiego, który ciepło przywitał przybyłych gości. Z kolei dalsze obrzędy przeprowadzone zostały przez metropolitę preszowskiego, arcybiskupa słowackiej cerkwi greckokatolickiej Jana Babiaka,  ordynariusza diecezji tarnowskiej biskupa Andrzeja Jeża, księdza Jana Pipka z parafii greckokatolickiej w Krynicy Zdroju, dziekana dekanatu krościeńskiego, proboszcza z Krościenka n/D ks. Henryka Homoncika, księdza prałata Franciszka Bondka ze Szczawnicy oraz księży z okolicznych parafii w intencji przesiedlonych, dawnych mieszkańców Jaworek, Szlachtowej, Białej i Czarnej Wody narodowości Rusińskiej.
Uroczystość, swoją obecnością zaszczycili: Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica – Grzegorz Niezgoda, urzędujący członek Powiatu Nowotarskiego - Bogusław Waksmundzki, sołtys wsi Jaworki - Bożena Solecka, mieszkańcy Szczawnicy, Szlachtowej oraz Jaworek, wierni ze Słowacji wywodzący się z narodowości Rusińskiej, a także przedstawiciele historycznej społeczności łemkowskiej, zamieszkującej okoliczne tereny.
Następnie ksiądz biskup tarnowski wspólnie z księdzem arcybiskupem preszowskim udzielili wiernym błogosławieństwa, a na dowód wdzięczności za swoją posługę zostali obdarowani przez mieszkańców Szlachtowej pamiątkowymi wizerunkami swych patronów – św. Jana Chrzciciela i św. Andrzeja wykonanych przez lokalną artystkę - Annę Madeja, otrzymując równocześnie wiersze, skomponowane i zaprezentowane przez pienińskiego poetę ludowego – Andrzeja Dziedzinę Wiwra.
Kończąc uroczystą mszę świętą ks. Tadeusz Wojciechowski podziękował wszystkim zgromadzonym za udział w jubileuszowej uroczystości.
Po liturgii eucharystycznej grono Szczawniczan , ale również turystów i kuracjuszy pienińskiego kurortu mogli obejrzeć znakomite występy pienińskich i rusińskich zespołów folklorystycznych takich jak: „Barwinok” z Kamionki, grupy muzycznej „Majdan” z Litmanovej, czy kapeli góralskiej „Jaworcanie” pochodzącej z Jaworek.
W programie artystycznym wystąpili lokalni artyści tacy jak: Irena Stopa, Andrzej Dziedzina Wiwer, Janina Gawlik oraz Jan Kubik. Plenerowe posiady zwieńczył koncert rockowy zespołu „Mr. Pollack”.

Część kulturalną uroczystości poprowadził pracownik naukowy UJ - dr Piotr Kłapyta.

Galeria
 
Odwiedzin ::